Syarat-syarat perkhidmatan

Latarbelakang syarikat
Laman web ini dikendalikan oleh VC-Secret. Di seluruh laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada VC-Secret. VC-Secret menawarkan laman web ini termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang terdapat di laman web ini untuk anda sebagai pengguna, dengan syarat anda menerima semua syarat, panduan dan pemberitahuan yang disenaraikan di sini.

Apabila anda melayari laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda mengambil bahagian dalam "Perkhidmatan" kami dan anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Penggunaan", "Syarat"), termasuk syarat tambahan ini dan syarat yang dirujuk di sini dan / atau tersedia melalui pautan hiper. Syarat Penggunaan ini berlaku untuk semua pengguna laman web termasuk, namun tidak terbatas pada, pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, vendor, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua syarat Perjanjian ini, anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan apa pun. Sekiranya Syarat Penggunaan ini dipandang sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terbatas pada Syarat Penggunaan ini.

Sebarang ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga tertakluk kepada syarat penggunaan. Anda boleh melihat versi terma penggunaan terkini pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti sebahagian daripada Syarat Penggunaan ini dengan menghantar kemas kini dan / atau perubahan di laman web kami. Adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses terus ke laman web anda setelah perubahan diposkan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. Mereka menyediakan platform e-dagang dalam talian yang boleh kami gunakan untuk menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

BAHAGIAN 1 - SYARAT PENYIMPANAN ONLINE
Dengan menyetujui Syarat Penggunaan ini, anda menyatakan bahawa anda berumur atau majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan bahawa anda telah memberi kami persetujuan anda untuk membenarkan salah satu tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini untuk digunakan.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan haram atau tidak sah, atau melanggar undang-undang (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, undang-undang hak cipta) di bidang kuasa anda semasa menggunakan perkhidmatan.
Anda tidak boleh menyebarkan cacing, virus atau kod yang boleh merosakkan.
Sebarang pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan penamatan perkhidmatan anda dengan segera.

BAHAGIAN 2 - SYARAT UMUM
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan pada bila-bila masa dengan alasan apa pun.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tanpa maklumat kad kredit) mungkin dihantar tidak disulitkan dan (a) termasuk penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal ketika menyambungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit selalu disulitkan semasa dihantar melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menggandakan, menyalin mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan atau akses ke Perkhidmatan atau sebarang kenalan di laman web di mana Perkhidmatan ini disediakan tanpa kebenaran bertulis daripada kami, untuk menjual, menjual semula atau menggunakan.
Tajuk yang digunakan dalam Perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi Syarat ini.

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KELENGKAPAN, DAN KETEPATAN MASA
Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang diberikan di laman web ini tidak betul, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini hanya untuk maklumat umum dan tidak boleh diandalkan atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap, atau lebih tepat pada masanya. Anda mempercayai bahan di laman web ini dengan risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah semestinya tidak terkini dan hanya untuk rujukan sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini kapan saja, tetapi kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

BAHAGIAN 4 - PERUBAHAN KHIDMAT DAN HARGA
Harga produk kami boleh berubah tanpa notis.
Kami berhak mengubah atau menghentikan perkhidmatan (atau bahagian atau kandungannya) pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk perubahan, perubahan harga, penggantungan atau penghentian perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)
Produk atau perkhidmatan tertentu hanya boleh didapati dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai jumlah yang terhad dan hanya dapat dikembalikan atau ditukar mengikut polisi pengembalian kami.
Kami telah berusaha sedaya mungkin untuk menghasilkan semula seakurat warna dan gambar produk kami yang terdapat di t